Угода про використання персональних даних. Дана угода про обробку персональних даних розроблено відповідно до законодавства України. Всі особи заповнили відомості, що становлять персональні дані на даному сайті, а також розмістили іншу інформацію позначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних. Під персональними даними Громадянина розуміється нижчезазначених інформація: загальна інформація (Ім'я, телефон, адреса електронної пошти) Громадянин, приймаючи цю Угоду, висловлюють свою зацікавленість і повну згоду, що обробка його персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення. Громадянин гарантує: інформація, їм надана, є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Громадянина щодо себе особисто. З повагою команда SPORTWEB.

1000 Characters left